ΕΞΟΧΙΚΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

Ανάθεση από ιδιώτη για τη μελέτη και επίβλεψη των εργασιών.

Προμελέτη- Οριστική Μελέτη

Έτος μελέτης: 2011- 2012
Κατάσταση: Αναβολή κατασκευής

Share Project :