ΤΡΕΙΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΑ (ΟΙΚΟΠΕΔΟ Γ)

ΟικόπεδοΑ00_1500X520

Τρεις λιθόκτιστες, εξοχικές μονοκατοικίες, συνολικού εμβαδού 305 τ.μ. Επιχειρηματική πρωτοβουλία : μελέτη, άδεια και κατασκευή έως την παράδοση στους αγοραστές. Χρηματοδότηση πλήρως με ίδια κεφάλαια.

Προμελέτη- Οριστική Μελέτη- Μελέτη Εφαρμογής- Κατασκευή- Επίβλεψη

Έτος μελέτης: 2011
Έτος κατασκευής: 2012- 2013
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

ΟικόπεδοΑ01_800Χ600
ΟικόπεδοΑ02_800Χ600
ΟικόπεδοΑ03_800Χ600
ΟικόπεδοΑ05_800Χ600
ΟικόπεδοΑ04_800Χ600
ΟικόπεδοΑ06_800Χ600

Share Project :