ΤΡΕΙΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΑ (ΟΙΚΟΠΕΔΟ Α)

Τρεις λιθόκτιστες, εξοχικές μονοκατοικίες, συνολικού εμβαδού 380 τ.μ. Επιχειρηματική πρωτοβουλία : μελέτη, άδεια και κατασκευή έως την παράδοση στους αγοραστές. Χρηματοδότηση πλήρως με ίδια κεφάλαια.

Προμελέτη- Οριστική Μελέτη- Μελέτη Εφαρμογής- Κατασκευή- Επίβλεψη

Έτος κατασκευής: 2010
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

1_800X600
18_800X600
4_800X600
20_800X600
9_800X600
10_800X600
8_800X600
5_800X600
6_800X600

Share Project :