ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΙΘΑΚΗ, ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ

Δημήτρης Βλάσσης & Χρήστος Συμεών αρχιτέκτονες

Η μελέτη και η κατασκευή νέας εισόδου στο εστιατόριο περιλαμβάνει τη σκάλα και ράμπα πρόσβασης, το νέο προθάλαμο, wc για άτομα με ειδικές ανάγκες και αναμόρφωση της πρόσοψης. Όλες οι νέες εγκαταστάσεις παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Προμελέτη- Οριστική Μελέτη- Μελέτη Εφαρμογής- Διαχείριση Έργου

Έτος κατασκευής: 2004
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Share Project :