ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ

Το συγκρότημα ανατέθηκε από ιδιώτη για σχεδιασμό, έκδοση αδείας και επίβλεψη κατασκευής. Αποτελείται από επτά κατοικίες σε τρία ανεξάρτητα κτίρια στην περιοχή Μπουαγιά της Ύδρας. Η αρχιτεκτονική υπόκειται σε κανόνες, που ελέγχονται από την Εφορία Νεωτέρων Μνημείων για την ένταξη στον παραδοσιακό οικισμό.

Προμελέτη- Οριστική Μελέτη- Μελέτη Εφαρμογής- Επίβλεψη

Έτος κατασκευής: 2009- 2011
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Share Project :