ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

zografou

Ανάθεση πριν από την κατασκευή (Οικοδομική άδεια από άλλον) για τη σχεδίαση λεπτομερειών κατασκευής και επίβλεψη, συμβουλές κατά τη διάρκεια της οικοδομής. Ανάθεση πριν από την κατασκευή (Οικοδομική άδεια από άλλον) για τη σχεδίαση λεπτομερειών κατασκευής και επίβλεψη, συμβουλές κατά τη διάρκεια της οικοδομής.Ανάθεση πριν από την κατασκευή (Οικοδομική άδεια από άλλον) για τη σχεδίαση λεπτομερειών κατασκευής και επίβλεψη, συμβουλές κατά τη διάρκεια της οικοδομής.Ανάθεση πριν από την κατασκευή (Οικοδομική άδεια από άλλον) για τη σχεδίαση λεπτομερειών κατασκευής και επίβλεψη, συμβουλές κατά τη διάρκεια της οικοδομής.Ανάθεση πριν από την κατασκευή (Οικοδομική άδεια από άλλον) για τη σχεδίαση λεπτομερειών κατασκευής και επίβλεψη, συμβουλές κατά τη διάρκεια της οικοδομής.Ανάθεση πριν από την κατασκευή (Οικοδομική άδεια από άλλον) για τη σχεδίαση λεπτομερειών κατασκευής και επίβλεψη, συμβουλές κατά τη διάρκεια της οικοδομής.

Μελέτη Εφαρμογής- Επίβλεψη

Έτος κατασκευής: 2001- 2003
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Share Project :