ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ

Πρόκειται για μελέτη προσθήκης κατ' επέκταση και καθ' ύψος σε δυο κατοικίες, οι οποίες κείνται σε μικρό οικόπεδο εντός του παραδοσιακού οικισμού Ιουλίδας.
Τα υφιστάμενα κτίρια είναι παραδοσιακής μορφολογίας και αναπτύσσονται κλιμακωτά από την δημοτική οδό.

Αρχιτεκτονική μελέτη έτος 2020-2021 - Σε εξέλιξη

4
5
Screenshot_1
Υπαρχουσα κατασταση 03
Υπαρχουσα κατασταση 02
Υπαρχουσα κατασταση 01

Share Project :