ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ

Αποκατάσταση & Προσθήκη. Ανάθεση από ιδιώτη για τη δημιουργία εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα.
Συνολική επιφάνεια κτηρίου και προσθήκης 420 τ.μ.

Μελέτη σκοπιμότητας & Αξιολόγηση- Πρόγραμμα- Προμελέτη

Έτος μελέτης: 2013
Κατάσταση: Ακύρωση αγοράς

Share Project :