ΕΡΜΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ LOFT ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

lofts-ermou9

Προμελέτη

Έτος μελέτης: 2015
Κατάσταση: Δεν ολοκληρώθηκε (αλλαγή φορέα διαχείρισης)

Image0005-comp
lofts-ermou0
Image0006-comp

Share Project :