ΔΙΔΥΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ

Το έργο βρίσκεται στην τοποθεσία Καλά Πηγάδια στην Ύδρα. Ανατέθηκε από τον επιχειρηματία η μελέτη, η έκδοση αδείας οικοδομής και η επίβλεψη αυτής. Υπήρξε πιλοτικό έργο και μετά την πώληση των κατοικιών ακολούθησαν δύο μεγαλύτερα έργα στο νησί της Ύδρας. Στη μελέτη επιβλήθηκαν αυστηροί όροι παραδοσιακής αρχιτεκτονικής από την αρχαιολογική υπηρεσία. Τα μορφολογικά στοιχεία σχεδιάστηκαν κατά τα τοπικά πρότυπα και εκτελέστηκαν από ντόπιους μάστορες.

Προμελέτη- Οριστική Μελέτη- Μελέτη Εφαρμογής- Επίβλεψη

Έτος κατασκευής: 2001- 2003
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Share Project :