ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ PUBLIC ΣΕ 3 MALLS, ΕΛΛΆΔΑ ΚΑΙ ΚΎΠΡΟ

Αναλάβαμε έργο σε τρία από τα μεγαλύτερα καταστήματα της Public σε Malls συνολικής έκτασης 9000τμ περίπου, την αρχιτεκτονική οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής, καθώς και τον συντονισμό με τους φορείς διαχείρισης των Mall.
Τα έργα έγιναν ταυτόχρονα σε συνολικό χρόνο περίπου τριών μηνών.

Αρχιτεκτονική Μελέτη
Έτος εκτέλεσης 2021 - Ολοκληρώθηκε

GOLDENHALL
METROPOLIS
MYMALL

Share Project :

  • Categories:
  • Share Project :