ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΙΑΔΗΜΑ, ΦΙΛΟΘΕΗ

CV_html_4b3b0904

Ο ανασχεδιασμός της διάταξης κεντρικής πλατείας του προαστίου. Επιλογή υλικών και εξοπλισμού και λεπτομέρειες.

Δωρεά μελέτης μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αυτοδιοίκησης

Έτος κατασκευής: 2005
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Share Project :