ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ

Έργο αναστήλωσης και ανακαίνισης της Κύριας Νεοκλασικίζουσας κατοικίας του 1920, σε ιδιοκτησία που περιλαμβάνει δύο κατοικίες και κτήμα. Το κτήριο έχει ζημιές από το χρόνο και σεισμούς. Η ανάθεση αφορά στη μελέτη και επίβλεψη των εργασιών.

Προμελέτη- Οριστική Μελέτη

Έτος μελέτης: 2011
Κατάσταση: Διακοπή

Share Project :