ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ανακαίνιση μονοκατοικίας του '60 στο Μάτι Αττικής. Διατήρηση του χαρακτήρα της εποχής, συντηρήσεις και εκσυγχρονισμός διαρρυθμίσεων και λειτουργιών της κατοικίας.

Αρχιτεκτονική Μελέτη-Επίβλεψη

Έτος κατασκευής: 2020-
Κατάσταση: Υπό κατασκευή

Untitled-1

Share Project :