ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

Υφιστάμενη μονοκατοικία 500 τ.μ. της δεκαετίας '60. Ανάθεση από τον ιδιοκτήτη της μελέτης και της επιστασίας για πλήρη αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση.

Προμελέτη- Οριστική Μελέτη- Μελέτη Εφαρμογής- Διαχείριση Έργου

Έτος κατασκευής: 2009
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

DSC00036_800X600
DSC00039_800x600
DSC00064_800X600
DSC00052_800x600
DSC00053_800x600
DSC00050_800X600

Share Project :