ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Ανακαίνιση μονοκατοικίας στην περιοχή Ρογίτικα στην Πάτρα με ενίσχυση φέροντος οργανισμού καθώς και ανασχεδιασμός των εσωτερικών χώρων.

Προμελέτη- Οριστική Μελέτη- Μελέτη Εφαρμογής- Προϋπολογισμός- Επίβλεψη

Έτος κατασκευής: 2015- 2016
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Share Project :