ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΑ

Προμελέτη- Οριστική Μελέτη- Μελέτη Εφαρμογής- Διαχείριση Έργου- Επίβλεψη

Έτος κατασκευής: 2017
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

IMG_1650_640X480
IMG_1668_480X640
IMG_1664_640X480

Share Project :